Gasskatjåhkkå, fjell i Sørfold kommune, Nordland, på grensen til Hamarøy kommune; 1517 moh. På nordsiden liten bre mot Gasskajávrre (867 moh.) i Hamarøy, på sørøstsiden av Gaskatjåhkka ligger Veikdalsisen (Viejekiegna); også begge breene på grensen mellom de to kommunene.