Meløy er en kommune lengst nord på Helgelandskysten, i Nordland fylke. Meløy strekker seg fra Skarsfjorden, ytterste del av Holandsfjorden, i sør til halvøya Kunna i nord. I tillegg til Holandsfjorden skjærer også Bjærangfjorden og Glomfjorden inn i kommunen.Meløy ble opprettet som egen kommune i 1884 da den ble utskilt fra Rødøy. Etter dette har kommunen hatt uendrede grenser.Meløy grenser mot Gildeskål i nord, Beiarn i øst, Rana i sørøst og Rødøy i sørvest.Ved inngangen til 2021 hadde Meløy 6247 folkeregistrerte innbyggere.. Hele artikkelen