Ågskardet, fergested på Fv. 17 ("Kystriksveien i Nordland"), på sørsiden av Holandsfjordens ytre del, Meløy kommune, Nordland. Frå Ågskardet går ferge over fjorden nordover til Forøy.