Glombreen, bre på grensen mellom Meløy og Gildeskål kommuner i Nordland, like nord for Glomfjord tettsted, ca. 8 km2. Høyeste topp er Istinden (1194 moh.) som stikker opp over den nordvestre kanten av breen. Glombreen er en kåpebre uten noen egentlige utløpere. Stolheis går fra tettstedet til ca. 510 moh.; herfra er det vel en km til Øvre Glomvatnet (496 moh.) sørøst for breen.