Bjugn

Bjugn, kommune i Sør-Trøndelag fylke, utgjør sammen med Ørland den sørvestlige del av Fosenhalvøya.I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Bjugn kommune og Ørland kommune slås sammen fra 1. januar 2020.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Olsen Haugen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 artikler:

T

  1. Tarva