Glitregga er et fjell på sørsiden av Hornindalsvatnet i Eid og Stryn kommuner i Sogn og Fjordane. Det er høyeste fjell i Eid kommune på 1297 meter over havet. Berggrunnen består av gneis som tilhører Gneisregionen.