Bremanger er ein kommune i Vestland fylke, på sørsida av munningen av Nordfjorden. Kommunen fekk dei noverande grensene sine i 1965, då tidlegare Davik kommune sine område sør for Nordfjorden, inkludert Rugsundøy og ein del av Bremangerlandet, blei innlemma. Eit par gardar i sør hadde året før blitt gitt til Flora kommune. Bremanger valde å stå åleine i samband med regjeringa Solbergs kommunereform. Hele artikkelen