Bremanger

Bremanger er en kommune i Vestland fylke, på sørsiden av munningen av Nordfjord. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1965, da tidligere Daviks områder sør for Nordfjord inkludert Rugsundøy og del av Bremangerlandet ble tillagt. Et par gårder i sør var året før blitt avgitt til Flora kommune. Bremanger valgte å stå alene i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Hele artikkelen