Åskåravassdraget, har sitt utspring i nedbørsfeltene omkring og nord for Ålfotbreen i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane. Vassdraget renner ut i Ålfotfjorden. Området er regulert for kraftutbygging i Åskåra kraftverk.