Blånibba er høyeste fjell i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane på 1670 meter over havet. Toppen av Blånibba danner vestre begrensning av Gjegnalundsbreen, som tidligere var en del av Ålfotbreen. Blånibba ligger i Ålfotbreen landskapsvernområde.