Tjeldstø, tettbebyggelse og tidligere administrasjonssenter i Øygarden kommune, Hordaland, på sørøstsiden av Alvøyna. Tettbebyggelsen har 460 innbyggere inkludert Sauøyna ved Tjeldstøsundet og Harkestad lengst sør på Toftøyna (2017).