Geriatri

Geriatri er læren om sykdommer som opptrer i relasjon til alderdommen og individets aldring, det vil si at aldring er en vesentlig risikofaktor til at sykdom oppstår. Vanligvis tenker man på sykdommer som opptrer med økt hyppighet i alderen over 70–75 år, for eksempel Alzheimers sykdom. Innenfor det geriatriske fagfeltet er man spesielt opptatt av ikke bare å diagnostisere og behandle selve sykdommen, men også den funksjonssvikt som sykdommen fører til hos det aldrende individet. Hele artikkelen