Geriatri

Geriatri er læren om sykdommer som opptrer i relasjon til alderdommen og individets aldring, det vil si at aldring er en vesentlig risikofaktor til at sykdom oppstår. Vanligvis tenker man på sykdommer som opptrer med økt hyppighet i alderen over 70–75 år, for eksempel Alzheimers sykdom.Innenfor det geriatriske fagfeltet er man spesielt opptatt av ikke bare å diagnostisere og behandle selve sykdommen, men også den funksjonssvikt som sykdommen fører til hos det aldrende individet.Ettersom man blir svekket på grunn av alderdom, vil mange sykdommer som opptrer hos det aldrende individ føre til funksjonstap, ikke bare knyttet til det organet som er sykt, men hele individet. Hele artikkelen