Onkologi er læren og kunnskapen om kreftsykdommer. Betegnelsen brukes også om den medisinske spesialiteten som i Norge har hovedansvaret for strålebehandling og for spesialisert medikamentell kreftbehandling. Betegnelsen onkologi benyttes også for å beskrive annen spesialkompetanse vedrørende kreft, som gynekologisk onkologi (kreft i kvinnelige kjønnsorganer), pediatrisk onkologi (barnekreft) og onkologisk sykepleie.. Hele artikkelen