Medisinens språk er samlingen av ord og uttrykk som brukes i medisinen for å beskrive anatomiske strukturer og sykdommer. Latinsk nomenklatur (fagord) brukes fortsatt når det gjelder anatomiske strukturer, selv om mange av ordene er «latinisert» etter gresk eller arabisk opprinnelse. Andre ord kan være konstruksjoner fra nyere tid. Hele artikkelen

Ny artikkel