Barne- og ungdomsmedisin

Pediatri er læren om barns vekst og utvikling, og om sykdommer som kan oppstå i denne delen av livet. Fagområdet omfatter både forebyggende og helbredende behandling. Habilitering og lindrende omsorg (palliasjon) er også viktige deler av faget. I pediatrien legges vekt på en helhetlig omsorg framfor en oppsplitting i organer eller sykdomskategorier. Hele artikkelen