Flekkefjord er en kommune i Agder fylke, mellom Listafjorden i sørøst og Sireåna i nordvest; i nord hører søndre halvdel av Sirdalsvatnet til Flekkefjord. Til kommunen hører også smådalene i det tidligere Gyland med heiene omkring i nordøst. Hele artikkelen