Flekkefjord

Flekkefjord, kommune i Vest-Agder fylke, mellom Listafjorden/Fedafjorden i sørøst til Åna-Sira i nordvest; kommunen når nordover til Sirdalsvatn, til Hommedal på vestsiden og noe lenger sør på østsiden. Til kommunen hører også smådalene i det tidligere Gyland med heiene omkring i nordøst.Flekkefjord ble opprettet som bykommune 1842 ved utskilling fra den daværende kommunen Hidra og Nes etter at det daværende ladestedet Flekkefjord hadde fått kjøpstadsrettigheter; den nye kommunen hadde 1446 innbyggere ved opprettelsen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 artikler:

G

  1. Gyland