Nes, tidligere kommune i Vest-Agder, opprettet 1893 ved deling av Hidra og Nes, og innlemmet i Flekkefjord kommune 1965 sammen med Bakke, Gyland og Hidra, 150 km2 og 2757 innbyggere ved innlemmelsen i Flekkefjord.