Hidra og Nes, tidligere kommune i Vest-Agder, opprettet 1837 da det lokale selvstyret ble innført, 1893 delt i kommunene Hidra og Nes. Hidra og Nes kommune, som utgjør søndre del av det nåværende Flekkefjord, het 1837–64 Flekkefjord Landdistrikt.