Rakkestad

Rakkestad, kommune i Østfold fylke, på østsiden av Glomma, nordøst for Sarpsborg, i det geografiske sentrum av fylket. Kommunen omfatter nedbørfeltet til Rakkestadelva og dens mange og til dels sterkt forgrenede tilløp og grenser i øst til Marker og Aremark, i sør til Halden, i sørvest til Sarpsborg, i nordvest til Skiptvet og i nord til Eidsberg. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 8 artikler:

G

  1. Gjulem