Dølavegen, tidligere Rørosvegen, gammel ferdselsvei over fjellet fra Atnedalen til Sølndalen; ble brukt av gudbrandsdøler som arbeidet i Østerdalen og på Røros. Nå merket som tursti mellom Straumbu i Folldal og Flatsetra i Alvdal.