Mineralsk produksjon

Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper. Disse egenskapene kan for eksempel være krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, spaltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold. Enkelte mineraler har spesielle magnetiske og elektriske egenskaper, noen er radioaktive og en del viser forskjellige luminescens-fenomener.Praktisk talt alle bergarter, unntatt de som inneholder glass, består av mineraler. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Mineralsk produksjon

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 3 kategorier:

  1. Glassproduksjon
  2. Mineralindustri - bedrifter
  3. Sementproduksjon

Inneholder 45 artikler:

P

  1. parian