Dødbrent er en tilstand hos gips og kalk som oppnås ved for sterk oppheting. Dødbrent gips eller kalk kjennetegnes ved dårlig evne til å svelle i vann.