Fajanseflis, keramisk flis fremstilt ved tørrpressing og brenning. Brenningen skjer ved moderat temperatur slik at godset ikke sintrer. Dette gjør at flisene blir ganske porøse. Fajanseflis har alltid glasur, og glaseringen foregår vanligvis som en egen brenning. Fajanseflis har dårligere fasthet og bestandighet enn sintret flis og benyttes bare på vegger innendørs. De kalles også for veggflis.