Farmasøytiske selskaper

Farmasi, læren om legemidlenes fremstilling eller tilveiebringelse, og om deres fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper. Farmasi som vitenskap omfatter farmakognosi, farmakologi, farmasøytisk kjemi, mikrobiologi og galenisk farmasi. Farmasi bygger på naturvitenskaper som kjemi, fysikk, matematikk og botanikk. Farmasi kaller man også det yrket som beskjeftiger seg med fremstilling og utlevering av legemidler. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Farmasøytiske selskaper

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 13 artikler: