Kunstgjødselproduksjon

Kunstgjødsel, betegnelse på industrielt fremstilt gjødsel. Innsatsfaktorene er vanligvis naturgass, bergarter og salter med høyt innhold av plantenæring. Betegnelsen er noe upresis da næringsstoffene i gjødselen ikke er kunstige som sådan (alle formene finnes naturlig). Industrielt framstilt gjødsel kalles nå derfor oftere  mineralgjødsel i motsetning til organiske gjødselslag.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Pedersen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 5 artikler: