Roing er det å drive et fartøy frem med årer anlagt på relingen. Rosport er kapproing med lange og slanke spesialbåter, såkalte utriggere, med tolleganger for årene festet ytterst på stive rør som går ut fra relingen. Roerne sitter på et rullesete (sleide) som går på skinner, og benskyvet er like viktig for åretaket som armdraget. Det er båter for én, to, fire eller åtte roere, som sitter etter hverandre i båten. Hele artikkelen