Kapproingsbåt for én til åtte roere med tolleganger for årene på armer som går ut fra båtripene (esingene), enerådende i moderne konkurranseroing. Innriggere har tolleganger på båtripene.