Stroke, bakerste roer i en kapproingsbåt, angir rotakten.