Sculler, utrigget kapproingsbåt med to årer per roer. Båttyper er singlesculler (én roer), dobbeltsculler (to roere) og firersculler (fire roere, også kalt dobbeltfirer).