Innrigger, kapproingsbåt for to eller fire roere med tolleganger for årene anbrakt på båtripene (esingene). NM til 1972. I moderne konkurranseroing benyttes kun utriggere, hvor tollegangene er plassert på armer som går ut fra esingen.