Singlesculler, utrigget kapproingsbåt for én roer.