Cricket er et lagspill der det konkurreres om slå en ball lengst mulig vekk ved hjelp av et balltre mens man løper mellom to punkter for å sanke poeng. Sporten har sitt opphav i Storbritannia og har spredt seg til mange andre deler av verden, spesielt i mange av samveldelandene. I India er det regnet som nasjonalsporten. Banen er vanligvis oval og har gressdekke med et spesielt jevnt, kortklippet og rundt 20 meter langt midtfelt (pitch), hvor to såkalte gjerder (wickets) står i hver ende. Hele artikkelen