Et innelag i cricket oppnår poeng når slagmennene foretar et «run». Det vil si at de de løper fra den ene siden av midtfeltet til den andre etter at ballen har blitt slått. Avhengig av hvor godt slaget er kan de løpe én, to eller tre ganger. Når ballen fram til sidelinjen får laget automatisk fire poeng, en firer. Går ballen over sidelinjen uten å ha vært i bakken blir det seks poeng, en sekser. I disse to tilfellene trenger ikke slagmennene å løpe for å oppnå poengene.