Før Kristoffer Columbus ankom Cuba i 1492 og den europeiske koloniseringen begynte, var Cuba befolket av tre ulike grupper urfolk: siboney, arawak og taino. Den karibiske øya ble så kolonisert av Spania og urfolkene nær utryddet. De fleste av dagens cubanere er etterkommere av spanske innvandrere og afrikanske slaver som ble innført med tvang. Cuba opplevde stor økonomisk utvikling fra midten av 1700-tallet, særlig knyttet til sukkerproduksjon som landet snart ble verdensledende på. Hele artikkelen