Cubas samtidshistorie

Fagansvarlig

Even Sandvik Underlid

Universitetet i Bergen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 9 artikler: