Staten Tsjad har bare eksistert siden frigjøringen fra Frankrike i august 1960. Det territoriet som utgjør dagens Tsjad, har imidlertid gammel og rik historie både av sentraliserte riker og akefale grupper. Hele artikkelen