Kameruns samtidshistorie

Fagansvarlig

Ketil Fred Hansen

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 7 artikler: