Kameruns historie

Forholdsvis lite er kjent om den sørlige delen av det moderne Kameruns eldre historie; noe mer er kjent om den nordlige part som hører til regionen som historisk kalles Vest-Sudan, et savannebelte fra Senegal i vest til Tsjadsjøen i øst. Det første sudanesiske riket i Kamerun var blitt etablert på 900-tallet i Charideltaet i nord. I hvert fall så tidlig som på 1200-tallet var det etablert bosetting og jordbrukssamfunn langs kysten. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Ketil Fred Hansen

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Kameruns samtidshistorie

Inneholder 2 artikler: