Det som i dag er staten Kamerun, eksisterte ikke før Tyskland koloniserte territoriet i 1884, men folkeslagene som bodde her har en lang og stolt historie langt tilbake i tid. Mange mener bantu-språket stammer fra området som i dag utgjør Kamerun.Det første sudanesiske riket i Kamerun var blitt etablert på 900-tallet i Charideltaet i nord. I hvert fall så tidlig som på 1200-tallet var det etablert bosetting og jordbrukssamfunn langs kysten. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel