Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, fransk zoolog. Fulgte Napoleon til Egypt og Spania og brakte hjem til Frankrike verdifulle samlinger, som til dels, etter Napoleons befaling, var fjernet fra utenlandske museer. Geoffroy Saint-Hilaires viktigste innsats var studier i sammenlignende anatomi, først og fremst hos virveldyr, og hans arbeider har hatt grunnleggende betydning for utviklingslæren likesom hans fremhevelse av samsvaret mellom et organs bygning og dets funksjon. Han mente at det er forandringene i de ytre kår som er hovedårsaken til artenes utvikling, og at denne utvikling skjer i sprang med forholdsvis betydelige forandringer. Han støttet sin teori på studier av embryologi og misfostre, og grunnla teratologien.