Wengé, løvtre i erteblomstfamilien fra Vest-Afrika. Yteveden er smal og lys, kjerneveden nesten svart med lysere striper. Densitet ved 15 % trefuktighet ca. 0,80 g/cm3. Wengé er et meget sterkt og elastisk treslag, men er svært rettfibrig og spaltes derfor lett. Tar nesten ikke til seg fuktighet, er stabilt og krymper lite, men må likevel tørkes svært forsiktig for å unngå sprekker. Ikke helt lett å bearbeide og vanskelig å lime. Wengé brukes i Norge mest til møbler og dekkfinér, men er også egnet til dreiing og treskjæring, og videre til ski, geværskjefter og andre produkter der den store elastisiteten og slagbruddfastheten kan utnyttes.