Vox academica, landsomfattende bevegelse som oppsto spontant i 2003 forbindelse med revisjonen av lovgivningen om universiteter og høyskoler, også navn på bevegelsens nettside. Striden sto bl.a. om de offentlige universiteter og høyskoler skulle være organisert som egne foretak, eller fortsatt skulle være en del av den offentlige forvaltning. I den sammenheng bar det også et sentralt stridsspørsmål om rektor fortsatt skulle velges av de ansatte og studentene, eller ansettes av styret. Vox academica gikk inn for at universiteter og høyskoler fortsatt skulle være en del av den offentlige forvaltning, med valgt rektor, og et større fakkeltog ble arrangert 26. januar 2005. Politisk ble resultatet et kompromiss, med universiteter og høyskoler fortsatt som en del av den offentlige forvaltning, men med adgang for styret på det enkelte universitet eller høyskole til å velge om det skulle være valgt eller ansatt rektor.