Vomlammelse, nedsatte eller opphørte kontraksjoner i formagene hos drøvtyggere som kan skyldes plutselig fôrskifte, skjemt (muggent) fôr, eller f.eks. beskadigelse av nerver til formagene på grunn av kvast.