Kvast, fordøyelsesforstyrrelse hos storfe. Er nokså vanlig og skyldes at skarpe ting, spiker, ståltrådbiter o.l. som opptas med fôret, havner i nettmagen. Når denne kontraherer seg, kan gjenstandene skade eller stikke gjennom nettmageveggen, eventuelt også gjennom mellomgulvet. Resultatet kan være alvorlig betennelse i buk-/brysthinne, eventuelt med dødelig utgang. Symptomene er plutselig opphørt etelyst, uregelmessig eller opphørt drøvtygging og tegn på sterke smerter. Ikke sjelden forsvinner symptomene etter noen dager, men kan komme igjen ved alvorlige komplikasjoner. Operasjon er ofte aktuelt.