Vokstuja, bartreart i sypressfamilien, stammer fra Japan. Det ligner tuja, men skjellbladene er grovere, på oversiden er de glinsende, på undersiden har de hvite voksgroper. Alminnelig i hager.