Vinstein, kaliumhydrogentartrat, et salt som finnes løst i druesaft og i mange andre bær. Det sure (primære) kaliumsaltet av vinsyre, strukturformel (CHOHCOO)2KH. Ved gjæring utskilles den, idet løseligheten avtar etter hvert som det dannes alkohol. Rå vinstein renses ved omkrystallisasjon og fås da som et hvitt, krystallinsk pulver, meget tungt løselig i kaldt vann og uløselig i alkohol. Brukes til fremstilling av vinsyre, i næringsmiddelindustrien (f.eks. i bakepulver) og hadde tidligere atskillig betydning som beisemiddel i fargeriene. Ble også noe anvendt i medisinen.