Vinkeltetra, akvariefisk (benfiskart) i karpelaksfamilien. De kommer fra den peruanske delen av Amazonas og kan bli opptil 6 cm lange. De er typiske stimere, og navnet har de fått pga. den svarte streken langsmed kroppens sidelinje som ender i brutt vinkel ned til nederste halespiss. Vinkeltetraer er mulige å oppdrette, og passer i selskapsakvarier med mye vegetasjon. Temperatur ca. 25 °C.