Via, vei. Brukt som preposisjon i adresseangivelse med betydningen 'over (den eller den vei)', 'om (det eller det sted)'. Kan også bety 'gjennom' eller 'ved hjelp av'.