Vestibyle, i det romerske hus den lille passasjen mellom porten mot gaten og atriet. I moderne betydning forhall i større bygninger.