Versere, være i omløp (særlig om rykter); være til behandling (særlig for domstol), men ennå ikke avgjort.