Vasshår, planteslekt i maskeblomstfamilien med 63 arter, hvorav 6 vokser i Norge. Spinkle vannplanter med tynne, sammenfiltrede stengler og små, motsatte blad. De øverste bladene danner ofte en rosett som flyter på vannet. Blomstene er grønne og uten beger eller krone. Den vanligste arten i Norge er småvasshår, som går helt nord til Finnmark. Dikevasshår er vanlig i kyststrøk nord til Lofoten.