Vardøger, i norsk folketro varslende ånd, føreferd, som man hører, sjeldnere også ser, før det menneske den tilhører kommer. Noen ganger kan vardøger være identisk med en vernende følgeånd, fylgje.