Vannmidder, en samling av sju overfamilier av midd i underordenen Prostigmata. De er små, mer eller mindre kulerunde midder, ofte røde, og alminnelige i ferskvann. Det er tallrike slekter og arter. Larvene er parasitter på vanninsekter. I Norge er opp mot 200 arter registrert.